image127

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ที่บูธ FoodInopolis@Kasetsart บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เลขที่ J80-J82 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย FI Accelerator จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากคณาจารย์และนักวิจัย รวมถึงมีการออกบูธทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจ และทดสอบตลาดของผู้ประกอบการจากโครงการ PADTHAI 

VDO LINK โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร: 

#FIKasetsart #FIKU #KasetFair #KasetFair2022 #เกษตรแฟร์ #เกษตรแฟร์2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

 การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

Share this post