image116

 ประกาศผลผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

ประกาศผลผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

หมายเหตุ : ปฐมนิเทศ วันที่ 8 ก.พ. 65 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องจ่ามงกุฎ (ห้อง 214)

ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประกาศผลผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

Share this post