S__23658504

วันสถาปนา สถาบันผลิตผลค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566 โดยปีนี้ครบรอบ 32 ปี

ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

Share this post