image113

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเป็น SME รุ่น 1 !!

สำหรับการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢💬 เปิดให้บริการแล้วสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่น 1 ❗️

รับจำนวนจำกัด 5 ราย 

⏰ ตั้งแต่ วันนี้ – 21 มกราคม 2565

📝ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: https://forms.gle/fZAQ5S5vM7j4zus8A

หรือ สแกน QR Code 📲

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โทร: 0 2942 8629ต่อ 1221

E-mail: ifrsnsam@ku.ac.th   
Line: @lla5360i

โปสเตอร์รับสมัครผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 1 สำหรับการรับบริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

Share this post