2

โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022

เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart ได้เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022 ที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาอัพเดตเทรนด์อาหารใหม่ๆ ในวงการนวัตกรรมส่วนผสมอาหารแห่งอนาคตจากบริษัททั่วโลกกว่า 500 บริษัท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยทางโครงการฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การบริการ รวมไปถึงห้องสมุดส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Ingredient Library & Packaging Library) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนา เรื่อง “Probiotics and prebiotics for personalized approaches to gut health benefit” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพ
โครงการฯ ขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ รวมถึงข้อมูลการบริการที่ตรงกับความต้องการของทุกท่าน แล้วจะได้พบกันใหม่ในงานครั้งถัดไป

Share this post