หมวดหมู่
News ปี 2564

ภาพกิจกรรมแนะนำและสาธิต “การใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยในหน่วยงานของ Food Innopolis@Kasetsart เข้าร่วมกิจกรรม “การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw extruder) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว” 

วันพุธที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ โรงงานผลิต 1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

โดยมีกำหนดการดังนี้

13:30 – 14:00 น. แนะนำเครื่องจักร

14:00 – 15:00 น. สาธิตการเดินผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

15:00 – 15:30 น. ตอบคำถาม – ข้อซักถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-942-8629-35 หรือ E-mail: ifrvrb@ku.ac.th website: www.ifrpd.ku.ac.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

การแนะนำและสาธิตการใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder)

หมวดหมู่
News ปี 2564

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 ในหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 (Food Safety Management along the Food Chain In the Era of COVID-19 Pandemic)” 

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อการควบคุมและจัดการอาหารให้ปลอดภัย รวมถึงให้มุมมองในอนาคตด้านการควบคุมอาหารปลอดภัยจากภาครัฐในยุคโควิด-19 วิทยากรโดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1193667337764879

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=0-uDkdPVePA

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19

กิจกรรมเสวนา FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 ในหัวข้อ “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 โดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

หมวดหมู่
News ปี 2564

 FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19 (Food Safety Management along the Food Chain In the Era of COVID-19 Pandemic)”

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19” 

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) 

วิทยากรโดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พร้อมถ่ายทอดแนวทางในการควบคุมและจัดการอาหารให้ปลอดภัย รวมถึงให้มุมมองในอนาคตด้านการควบคุมอาหารปลอดภัยจากภาครัฐในยุคโควิด-19

🎥 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/S1WpoKgm4R1KijFy8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ FI@Kasetsart Food Talks 2021 #2 “การจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารในยุคการระบาดของโควิด-19

หมวดหมู่
News ปี 2564

FI@Kasetsart Exclusive Webinar “ฐานข้อมูล MINTEL เพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร”

กิจกรรมสุด Exclusive เฉพาะอาจารย์ และ นักวิจัย ในหน่วยงานของ FI@Kasetsart เท่านั้น !!

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ บริษัท มินเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเว็บบินาร์สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ฐานข้อมูล Mintel เพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร” 

🔍 ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่
– ทำความรู้จักกับฐานข้อมูล Mintel

– บริการของ Mintel สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างไร

– แนวโน้มด้านต่างๆ ของอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021

วิทยากรโดย คุณศาตนันทน์ เกรียงพิชิตชัย Account Manager บริษัท มินเทล (ประเทศไทย) จำกัด

🎥 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 

ผ่านช่องทาง <LIVE> Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

t.ly/qs2d
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จะส่งลิงก์รับชมการบรรยายให้ท่านทางอีเมลในลำดับถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Exclusive Webinar “ฐานข้อมูล MINTEL เพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร”

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม FI@Kasetsart Exclusive Webinar “ฐานข้อมูล MINTEL เพื่อการพัฒนานวัตกรรมอาหาร”

หมวดหมู่
News ปี 2564

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1 “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต (Food Safety and Nutrition Security Series)”

KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@KU) ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎระเบียบ นวัตกรรม และข้อจำกัดในการใช้สีธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : Youtube https://youtu.be/Tp-N1tRCWMs

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และคณะ

 การเสวนาในหัวข้อ “ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสีธรรมชาติ” โดย คุณณัชชา จันไขโคตร

การเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการใช้สีผสมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” โดย ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม

การเสวนาในหัวข้อ “ข้อจำกัดการใช้สีธรรมชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” โดย ดร.ประมวล ทรายทอง

หมวดหมู่
News ปี 2564

 FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1 “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต (Food Safety and Nutrition Security Series)”

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #1: KU-FIRST Webinar; Food Safety and Nutrition Security Series เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต”

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart)

ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป 

📌 ประเด็นสำคัญ: 

  1. ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสีธรรมชาติ 

วิทยากรโดย คุณณัชชา จันไขโคตร 

นักวิชาการอาหารและยา ชำนาญการกองอาหาร สำงานคณะกรรมการอาหารและยา

  1. นวัตกรรมการใช้สีผสมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

วิทยากรโดย ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. ข้อจำกัดการใช้สีธรรมชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

วิทยากรโดย ดร.ประมวล ทรายทอง

รองผู้อำนวยการผ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎥 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 น. เวลา 13.00-15.45 น. 

ผ่านช่องทาง <<Live>> Youtube https://youtu.be/Tp-N1tRCWMs

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คุณปรียชาติ จันทโชติ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com

คุณกรุณา จีนถนอม โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com

โปสเตอร์กิจกรรม เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 1 เรื่อง “สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต”

หมวดหมู่
News ปี 2564

ภาพกิจกรรม Workshop 2021  “Molecular cooking society: Molecular Gastronomy and Molecular Cooking”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Molecular gastronomy and molecular cooking” 

เพื่อนำเสนอข้อมูล

1. Session “Cooking demonstration and science in “Plant-based menu” 

โดย Chef Thanapol Srisutthikul 

2. Session Molecular Gastronomy experiment “Egg menu” 

โดย Dr. Witcha Treesuwan (explain in Thai) 

3. Session “Cooking design and science-based creation “Japanese menu”” 

โดย Japanese chef (explain in English) 

4. Session Lecture “Development of Molecular gastronomy and Science-based cooking from the past to the future” 

โดย Prof. Herve’ This (lecture in English, online via Zoom) 

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องครัวสมัยใหม่ ชั้น 7 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Molecular gastronomy and molecular cooking"

Session “Cooking demonstration and science in “Plant-based menu” By Chef Thanapol Srisutthikul

Session “Cooking design and science-based creation “Japanese menu”” by Japanese chef (explain in English)

Session Molecular Gastronomy experiment “Egg menu” by Dr. Witcha Treesuwan (explain in Thai)

Session Lecture “Development of Molecular gastronomy and Science-based cooking from the past to the future” by Prof. Herve’ This (lecture in English, online via Zoom)

หมวดหมู่
News ปี 2564

Workshop 2021 “กิจกรรม Molecular cooking society: Molecular Gastronomy and Molecular Cooking”

📣 หากคุณสนใจวิทยาศาสตร์ และ รักการทำอาหาร ห้ามพลาดกิจกรรมนี้! 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Molecular gastronomy and molecular cooking” มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ช่วยรังสรรค์ให้เมนูอาหารของคุณน่าทานกว่าที่เคย ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

อบรมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด !!   โดย Prof. Herve’ This, Director of International Center for Molecular Gastronomy, Agroparistech, France และ Haruaki Matsuoka, chef ร่วมกับ Dr. Witcha Treesuwan, IFRPD, Kasetsart University และ Sawarot Tubtimdee, Chef 

📌 ในวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดการดังนี้!

April 8, 2021 

13.00-14.00 Cooking demonstration and science in “Plant-based menu” 

By Chef Sawarot Tubtimdee (explain in Thai)

14.00-14.15 Break

April 9, 2021

13.00-13.45 Molecular Gastronomy experiment “Egg menu” 

By Dr. Witcha Treesuwan, IFRPD Kasetsart, Thailand (explain in Thai)

13.45-15.00 Cooking design and science-based creation “Japanese menu” 

By Japanese chef (explain in English)

15.00-15.15 Break

15.15-16.00 Lecture “Development of Molecular gastronomy and Science-based cooking
from the past to the future”

By Prof. Herve’ This, Director of International Center for Molecular Gastronomy,
Agroparistech, France (lecture in English, online via Zoom) 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Mrs.Savitree Suphaparphon 

Tel. 02-942-8629 Ext. 1214 E-mail: ifrstn@ku.ac.th        

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Molecular gastronomy and molecular cooking"