หมวดหมู่
News ปี 2565

“Food Ingredients Asia Thailand 2022”

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Food Ingredients Asia Thailand 2022” ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บูธ H81 F1 Theatre2 Hall3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครฯ
โดยทาง FoodInnopolis@Kasetsart มีข้อมูลของห้องสมุดส่วนผสมอาหาร และตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบมาร่วมจัดแสดงในงานฯ

หมวดหมู่
News ปี 2565

วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

งานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความขอบคุณ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เนื่องในงานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” (งานเกษียณ อก.) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

วันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี และภายในงานได้เยี่ยมชมผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร