หมวดหมู่
Uncategorized

OPEN HOUSE

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม NIA Open House การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567 สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร👨‍🌾🍲

👍พร้อม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👉🏻วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

และในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting

โดยท่านจะได้พบกับกิจกรรม

▶️แนะนำรายละเอียดทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation รวมทั้งสาขาที่เปิดรับสมัคร

▶️แนะนำขั้นตอนการขอรับทุน และแนวทางการนำเสนอโครงการ

▶️การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล ผ่านการยกระดับห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ” โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ

▶️เสวนาร่วมกับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนจาก NIA” โดย ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก NIA

▶️คลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการ 4 ด้าน (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

1. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

2. การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหาร (อาจารย์รัชกฤช คล่องพยาบาล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

3. การประเมินประสาทสัมผัสทางอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

*โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบีม 082-402-8656 หรือ

คุณโอ๋ 090-264-1688

*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิ้งค์นี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHsQs4IBuroj…/viewform

หมวดหมู่
Knowledge Forum ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #7/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #7/2023 ในหัวข้อ “มัยคอโปรตีน: ส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่ชนิดใหม่เพื่อความยั่งยืน (Mycoprotein: A Novel Functional Protein Ingredient for Sustainability)” 🍄🌿

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

– ความสำคัญของมัยคอโปรตีนและกระบวนการผลิต

– คุณสมบัติและการประยุกต์เป็นส่วนผสมอาหารโปรตีนเชิงหน้าที่

ทิศทางและแนวโน้มของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

👩‍💼 วิทยากรโดย

ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/6W4BnD3nXg49LHta9

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart#FIKU#FIKUFoodForum#Foodforum