TCC Smart-Final-02

ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โปรแกรมเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการแปรรูปและสร้างนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตลอด Value Chain เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภายในโครงการจะได้พบกับกิจกรรม

👨‍🌾เพิ่มองค์ความรู้

👨‍🌾เพิ่มประสิทธิภาพ

👨‍🌾เข้าใจแบรนด์สินค้าสร้างมูลค่า

👨‍🌾เพิ่มโอกาสในการขาย

👨‍🌾ยกระดับสินค้าให้ถึงมาตรฐานสากล

🏫จากสถาบันชั้นนำ FI@Kasetsart University / MAT / UTCC ที่จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจ

📢โอกาสพิเศษแบบนี้ (ฟรี Online Class 100 ท่านแรก)

📍และอัตราค่าสมัครพิเศษกรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าบ่มเพาะเชิงลึก​ เพียงท่านละ 16,000  บาท​ หากท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายหอการค้าฯเหลือเพียง 12,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15​พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2566  สมัครได้ที่คลิก https://register.thaichamber.org/question/443

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก Tel. 092-444-7452(ณิษชารี)

Share this post