Categories
News ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โดยมี ผศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมบรรยาย

ในหัวข้อ “การให้บริการของเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และท่านวิทยากรอื่นๆ อีกมากมาย หากสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงโปรแกรมสามารถติดตามรายละเอียด Timeline กิจรรม Training + Workshop ตลอดหลักสูตร

สนใจสมัครได้ที่ Link https://register.thaichamber.org/question/497

Categories
News ปี 2566

THAIFEX – ANUGA 2023

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Thaifex – Anuga 2023” ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บูธ 5-D01 Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี โดยทาง FoodInnopolis@Kasetsart ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการพร้อมกับคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร หรือสนใจในเรื่องการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฯ

Categories
News ปี 2566

ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โปรแกรมเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการแปรรูปและสร้างนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตลอด Value Chain เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภายในโครงการจะได้พบกับกิจกรรม

👨‍🌾เพิ่มองค์ความรู้

👨‍🌾เพิ่มประสิทธิภาพ

👨‍🌾เข้าใจแบรนด์สินค้าสร้างมูลค่า

👨‍🌾เพิ่มโอกาสในการขาย

👨‍🌾ยกระดับสินค้าให้ถึงมาตรฐานสากล

🏫จากสถาบันชั้นนำ FI@Kasetsart University / MAT / UTCC ที่จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจ

📢โอกาสพิเศษแบบนี้ (ฟรี Online Class 100 ท่านแรก)

📍และอัตราค่าสมัครพิเศษกรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าบ่มเพาะเชิงลึก​ เพียงท่านละ 16,000  บาท​ หากท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายหอการค้าฯเหลือเพียง 12,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15​พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2566  สมัครได้ที่คลิก https://register.thaichamber.org/question/443

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก Tel. 092-444-7452(ณิษชารี)

Categories
News ปี 2566

อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

จัดโดย..สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสังกัด สวทช.

🍁 กลุ่มเป้าหมาย:
สถานประกอบการและผู้สนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0
โดยมี Key Highlights
คือ..
1. เพื่อเข้าใจหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด
2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม AppSheet สำหรับประยุกต์ใช้เก็บข้อมูล และการแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ในรูปแบบ Dashboard

📌 ระยะเวลาการอบรม..
กิจกรรมที่ 1 (Overview) : จำนวน 1 วัน (9.00–14.00 น.) อบรมวันอังคารที่ 16 พ.ค 66

กิจกรรมที่ 2 (Advance) : จำนวน 1 วัน (9.00–16.00 น.) อบรมวันอังคารที่ 23 พ.ค 66 และเข้าให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการจำนวน 3 ครั้ง ตามนัดหมายภายในวันที่ 21 กันยายน 2566

🍒 โปรโมชั่นพิเศษ!!
รับฟรี โปรแกรม AppSheet คำนวณและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร

🎈สถานที่การจัดอบรม
โรงแรม ไอบิส โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

🎀 สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนทั้งสองกิจกรรมได้ที่ Website : https://www.career4future.com/oee

📞0 2644 8150
ต่อ 1368 (วลัยรัตน์),
1381 (ชนากานต์)

e-mail : cfa-psc@nstda.or.th

Categories
News ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #2/2023 “อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food For Brain Healthy)”

📣📣 Expanded Food Innovation City at Kasetsart University (Food Innopolis@Kasetsart)

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023

ในหัวข้อ “อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food for Brain Health)”

🔍ประเด็นสำคัญ ได้แก่

สารสกัดจากพืชที่ส่งเสริมการทำงานของสมอง

– ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันด้านสมอง

– แนวทางการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน

วิทยากรโดย

ดร.ดาลัด ศิริวัน และ ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

Technology Transfer and Industry Development Center, Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)

Kasetsart University

📍ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.

Via LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/zQoBueNwGFg4UbtWA

👉 For more information about our services, please contact

02-562-5555 ext. 646269 and 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#Fikasetsart#FIKU#FIKUFoodForum#Foodforum

Categories
News ปี 2566

TFI-SCALE Program @Kasetsart University

วันที่ 21 มีนาคม 2566 TFI-SCALE Program @Kasetsart University นำโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้บรรยายในหัวข้อ Creating a More Sustainable Agriculture and Food Industry in Thailand ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก NYP พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสันติ อาภากาศ CEO, CO-FOUNDER TASTEBUD LAB Thailand, Future Food Network วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand’s FUTURE FOOD&SUSTAINABILITY ambitions และผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัสวสันติ นักวิชาการอิสระ สาขาวิศวกรรมอาหาร และกรรมการ FoSTAT บรรยายพิเศษในหัวข้อ Innovated food & agricultural products from Thai local wisdom
นอกจากนี้ ระหว่างพักฟังบรรยาย นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น โดย ผศ.ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Categories
News Workshop ปี 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model” ณ สำนักงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และทีมอาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการโปรแกรม FoodInnopolis Accelerator เป็นวิทยากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปต้นแบบ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์