Plant-Based Food_FF 5-2023

FI@Kasetsart Food Forum #5/2566

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช…เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส (Plant-Based Food Product Development Focusing on Texture Characteristics)” 🌿
🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

 • ลักษณะเนื้อสัมผัสและความสำคัญ
 • ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของอาหารจากพืช
 • กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อสัมผัส
  👩‍💼 วิทยากรโดย
  ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD)
  📍วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
  Via LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
  📝 You can register at the link below. (free of charge)
  https://forms.gle/jV7rcW5vY1U2ENP86
  👉 For more information contact
  02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
  หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

Share this post