PADTHAI Social Enterprise # 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

📌 สิ่งทีjจะได้รับ

✅ การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน

✅ การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม

✅โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

✅ การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจรโดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย

✅ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

🚩สมัครเลย

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจให้มีกลไกของ Social Enterprise

✅ ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterpriseเช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

🗓 กำหนดการโครงการ

∙ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566

∙ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566

∙ ชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

: 16 – 22 ตุลาคม 2566

∙ ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม

: 6 – 7 พฤศจิกายน 2566

∙ อบรมเชิงปฏิบัติการ

: 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

∙ 1 ท่าน 18,000 บาท

∙ 2 ท่าน 25,000 บาท

∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหาร

และค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง

📌 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

และสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์

ด้านล่าง

—> https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

📲 ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

#PADTHAI#PADTHAISE

#FIA#FoodInnopolis

Share this post