ไม่พบกิจกรรม!

ข่าวสาร

“Food Ingredients Asia Thailand 2022”

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Food Ingredients Asia Thailand 2022” ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565…

วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

งานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร…

วันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ…

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”Series…