ไม่พบกิจกรรม!

ข่าวสาร

FI@Kasetsart Food Forum #6/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2023…

PADTHAI Social Enterprise # 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร…

FI@Kasetsart Food Forum #5/2566

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023…

Sial Shenzhen 2023

โครงการ “การผลักดันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยในงาน Sial Shenzhen 2023 ไปสู่ตลาดจีน” ภายใต้การดำเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ…

Vienna Startup Package

NIA ร่วมกับ Vienna Business Agency และ Advantage Austria สาธารณรัฐออสเตรีย รับสมัครคัดเลือก…

วันสถาปนา สถาบันผลิตผลค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี…