ไม่พบกิจกรรม!

ข่าวสาร

HEALTHY FOOD ASIA 2023

เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foodinnopolis@Kasetsart)…

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการ ABI : Agropreneur Business…

THAIFEX – ANUGA 2023

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Thaifex – Anuga 2023” ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม…

ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โปรแกรมเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการแปรรูปและสร้างนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตลอด Value Chain เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายในโครงการจะได้พบกับกิจกรรม 👨‍🌾เพิ่มองค์ความรู้ 👨‍🌾เพิ่มประสิทธิภาพ 👨‍🌾เข้าใจแบรนด์สินค้าสร้างมูลค่า 👨‍🌾เพิ่มโอกาสในการขาย…

อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

จัดโดย..สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสังกัด สวทช. 🍁 กลุ่มเป้าหมาย:สถานประกอบการและผู้สนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0โดยมี Key Highlightsคือ..1. เพื่อเข้าใจหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.…

FI@Kasetsart Food Forum #2/2023 “อาหารฟังก์ชันเพื่อเสริมสุขภาพของสมอง (Functional Food For Brain Healthy)”

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2023…