ไม่พบกิจกรรม!

ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ…

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย”

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม…

FoodInnopolis Innovation Contest 2022

FI@Kasetsart ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตทั้ง 5 ทีม ที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ในงาน FoodInnopolis Innovation Contest 2022 ที่…

โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022

เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart ได้เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia…

“Food Ingredients Asia Thailand 2022”

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Food Ingredients Asia Thailand 2022” ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565…