image124

FI@Kasetsart Food Forum #1/2565

📣📣 เตรียมพบกับกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2022 “เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)”🍾

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

🔍ร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่า เทคโนโลยีและเครื่องจักรใดบ้างที่จำเป็นในการผลิตเครื่องดื่ม และต้องคำนึงปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน?

วิทยากรโดย คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎥 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/aktJpwQX7qkXZN3C6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this post