OPEN HOUSE

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม NIA Open House การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567 สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร👨‍🌾🍲

👍พร้อม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👉🏻วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

และในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting

โดยท่านจะได้พบกับกิจกรรม

▶️แนะนำรายละเอียดทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation รวมทั้งสาขาที่เปิดรับสมัคร

▶️แนะนำขั้นตอนการขอรับทุน และแนวทางการนำเสนอโครงการ

▶️การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล ผ่านการยกระดับห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ” โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ

▶️เสวนาร่วมกับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนจาก NIA” โดย ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก NIA

▶️คลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการ 4 ด้าน (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

1. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

2. การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหาร (อาจารย์รัชกฤช คล่องพยาบาล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

3. การประเมินประสาทสัมผัสทางอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

*โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบีม 082-402-8656 หรือ

คุณโอ๋ 090-264-1688

*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิ้งค์นี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHsQs4IBuroj…/viewform

Share this post