PADTHAI Rally

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับกิจกรรมพิเศษ “PADTHAI Rally”

เพื่อสร้างพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “PADTHAI Rally #2” การเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โรงงานผลิตของผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรด้านวัตถุดิบ การผลิต การต่อยอดทางธุรกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร

ในโซนพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18- 22 กันยายน 2566

ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

📌 [สิ่งที่ท่านจะได้รับ]

-การเข้าชมและสอบถามบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร

-การเข้าชมสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ โรงงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และหารือแนวทางการต่อยอดธุรกิจ

-การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร

📌 [สมัครเลย หากท่าน]

เป็นผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่สนใจในการหาพาร์ทเนอร์ด้านวัตถุดิบ การผลิต และการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร

[ค่าลงทะเบีบนเข้าร่วมกิจกรรม]

∙ 1 ท่าน 12,000 บาท

∙ 2 ท่าน 20,000 บาท

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง และค่าอาหาร

ไม่รวมค่าเดินทางจากที่พักของท่านมายังจังหวัดสงขลา และขากลับจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงก์ด้านล่าง

ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566*

https://forms.gle/LdLGb1fApSqBkSjM9

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์ โฉมงาม)

Share this post