66

วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this post