ไม่พบกิจกรรม!

ข่าวสาร

Hight-Pressure Homogenizer, Microfluidizer

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพียงนำ Poster นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (วันนี้…

SPRAY DRYER

PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว !เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร📌 ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ…

MICROWAVE EXTRACTOR

PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร…

HIGH SPEED ROTARY TABLETING MACHINE

PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว ! เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร…

FREEZE DRYER

มีสาระดี ๆ มาประชาสัมพันธ์ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) เครื่องมือพร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร ! FREEZE…

Tetrad Test : Thurstonian concept, data collection and analysis and applications

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส Tetrad Test :…