หมวดหมู่
Uncategorized

TED YOUTH STARTUP ประจำปี 2567

โครงการ TED YOUTH STARTUP ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร โดย สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วยขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. Ideation Incentive Program (IDEA) ทุนสนับสนุน 100,000 บาท

เงื่อนไข

✅ เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

✅ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน

✅ สนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% ของมูลค่าโครงการ

คุณสมบัติ

✅ เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นนิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย

✅ อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก หรือ จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. Proof of Concept (POC) ทุนสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท

เงื่อนไข

✅ เป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

✅ ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

✅ สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการ

คุณสมบัติ

✅ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (ผู้สมัครต้องถือหุ้น 51% ขึ้นไป)

✅ มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาแล้วในประเทศไทย ไม่เกิน 5 ปี (ผู้สมัครต้องถือหุ้น 31% ขึ้นไป)

สิ่งที่จะได้รับ

⭐️ รับทุนสนับสนุนจาก TED FUND

⭐️ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ / อาจารย์ / นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ (มก.)

⭐️ พื้นที่สำหรับบริษัทเริ่มต้น / ห้องประชุม

⭐️ พื้นที่และอุปกรณ์แปรรูปในกระบวนการผลิตอาหาร อาทิ Future Food Lab, Food Ingredient Library, Food Pilot Plant

⭐️ สิทธิพิเศษในการทดสอบผลิตภัณฑ์ สามารถส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร อาทิ วิเคราะห์คุณภาพ โภชนาการอาหาร

⭐️ ให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครการ (Proposal) ได้ที่

https://drive.google.com/…/1dEhIYOG49nARVmxNv0yNJDhsrCO…

และ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ที่ >> https://forms.gle/HpoC2Ejqj3DY3GpB9

🗓️ ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >> สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 0 2942 8925 / kubicteam@gmail.com

หมวดหมู่
Uncategorized

OPEN HOUSE

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม NIA Open House การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation ประจำปี 2567 สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร👨‍🌾🍲

👍พร้อม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👉🏻วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

และในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านแอปพลิเคชัน zoom meeting

โดยท่านจะได้พบกับกิจกรรม

▶️แนะนำรายละเอียดทุนภายใต้แพลตฟอร์ม Mandatory Innovation รวมทั้งสาขาที่เปิดรับสมัคร

▶️แนะนำขั้นตอนการขอรับทุน และแนวทางการนำเสนอโครงการ

▶️การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล ผ่านการยกระดับห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ” โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ

▶️เสวนาร่วมกับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การขอทุนสนับสนุนจาก NIA” โดย ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก NIA

▶️คลินิกให้คำปรึกษาทางวิชาการ 4 ด้าน (เฉพาะผู้ลงทะเบียน)

1. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

2. การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและอาหาร (อาจารย์รัชกฤช คล่องพยาบาล วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

3. การประเมินประสาทสัมผัสทางอาหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพา เจริญไทยกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

*โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบีม 082-402-8656 หรือ

คุณโอ๋ 090-264-1688

*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิ้งค์นี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHsQs4IBuroj…/viewform

หมวดหมู่
Uncategorized

PADTHAI Rally

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับกิจกรรมพิเศษ “PADTHAI Rally”

เพื่อสร้างพันธมิตรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอาหาร

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “PADTHAI Rally #2” การเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โรงงานผลิตของผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรด้านวัตถุดิบ การผลิต การต่อยอดทางธุรกิจและการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร

ในโซนพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18- 22 กันยายน 2566

ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

📌 [สิ่งที่ท่านจะได้รับ]

-การเข้าชมและสอบถามบริการต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอาหารในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร

-การเข้าชมสถานที่ผลิตของผู้ประกอบการ โรงงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และหารือแนวทางการต่อยอดธุรกิจ

-การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร

📌 [สมัครเลย หากท่าน]

เป็นผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่สนใจในการหาพาร์ทเนอร์ด้านวัตถุดิบ การผลิต และการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมอาหาร

[ค่าลงทะเบีบนเข้าร่วมกิจกรรม]

∙ 1 ท่าน 12,000 บาท

∙ 2 ท่าน 20,000 บาท

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง และค่าอาหาร

ไม่รวมค่าเดินทางจากที่พักของท่านมายังจังหวัดสงขลา และขากลับจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงก์ด้านล่าง

ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566*

https://forms.gle/LdLGb1fApSqBkSjM9

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์ โฉมงาม)