หมวดหมู่
News ปี 2566

PADTHAI Social Enterprise # 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

📌 สิ่งทีjจะได้รับ

✅ การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน

✅ การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม

✅โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

✅ การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจรโดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย

✅ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

🚩สมัครเลย

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจให้มีกลไกของ Social Enterprise

✅ ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterpriseเช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

🗓 กำหนดการโครงการ

∙ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566

∙ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566

∙ ชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

: 16 – 22 ตุลาคม 2566

∙ ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม

: 6 – 7 พฤศจิกายน 2566

∙ อบรมเชิงปฏิบัติการ

: 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

∙ 1 ท่าน 18,000 บาท

∙ 2 ท่าน 25,000 บาท

∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหาร

และค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง

📌 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

และสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์

ด้านล่าง

—> https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

📲 ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

#PADTHAI#PADTHAISE

#FIA#FoodInnopolis

หมวดหมู่
News ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #5/2566

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช…เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส (Plant-Based Food Product Development Focusing on Texture Characteristics)” 🌿
🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

 • ลักษณะเนื้อสัมผัสและความสำคัญ
 • ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของอาหารจากพืช
 • กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อสัมผัส
  👩‍💼 วิทยากรโดย
  ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD)
  📍วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
  ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
  📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  https://forms.gle/jV7rcW5vY1U2ENP86
  👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
  02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
  หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

หมวดหมู่
News ปี 2566

HEALTHY FOOD ASIA 2023

เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foodinnopolis@Kasetsart) ได้เข้าร่วมงาน Healthy Food Asia 2023 ภายในงานได้จัดแสดงสินค้าและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากประเทศในอาเซียนและเอเซียแปซิฟิก ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

ในครั้งนี้เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงห้องสมุดส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Ingredient Library & Packaging Library) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Sustainable Packaging” โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ท้ายนี้ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ ขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ รวมถึงข้อมูลการบริการที่ตรงกับความต้องการของทุกท่าน แล้วจะได้พบกันใหม่ในงานถัดไป

หมวดหมู่
News ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โดยมี ผศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมบรรยาย

ในหัวข้อ “การให้บริการของเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และท่านวิทยากรอื่นๆ อีกมากมาย หากสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงโปรแกรมสามารถติดตามรายละเอียด Timeline กิจรรม Training + Workshop ตลอดหลักสูตร

สนใจสมัครได้ที่ Link https://register.thaichamber.org/question/497

หมวดหมู่
News ปี 2566

TFI-SCALE Program @Kasetsart University

วันที่ 21 มีนาคม 2566 TFI-SCALE Program @Kasetsart University นำโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายกิจการเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้บรรยายในหัวข้อ Creating a More Sustainable Agriculture and Food Industry in Thailand ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก NYP พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสันติ อาภากาศ CEO, CO-FOUNDER TASTEBUD LAB Thailand, Future Food Network วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand’s FUTURE FOOD&SUSTAINABILITY ambitions และผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัสวสันติ นักวิชาการอิสระ สาขาวิศวกรรมอาหาร และกรรมการ FoSTAT บรรยายพิเศษในหัวข้อ Innovated food & agricultural products from Thai local wisdom
นอกจากนี้ ระหว่างพักฟังบรรยาย นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น โดย ผศ.ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News Workshop ปี 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “Brand Model” ณ สำนักงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก่ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และทีมอาจารย์จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และผู้จัดการโปรแกรม FoodInnopolis Accelerator เป็นวิทยากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปต้นแบบ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย”

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย” โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งมีวิทยากรด้านวิชาการโดยอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล ให้ความรู้เกี่ยวกับ Innovative and emerging technologies of sodium reduction and flavor enhancement และ ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ Formulation & Ingredient Selection for Overcome Sodium Reduction Challenge
และวิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดของภาคอุตสาหกรรม ดร.ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการบริหาร InnoFresh Company Limited คุณนุสรา บูรณะวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ R&D New Business Development CPF (Thailand) Public Company Limited และคุณนุติ หุตะสิงห TUCK the Chef – เชฟทักษ์ และ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ให้เกียรติเป็น Moderator
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงแห่งปราชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

Calling all student founders, university alumni of less than 5 years and early-stage startups in Bangkok

Calling all student founders, university alumni of less than 5 years and early-stage startups in Bangkok! 📢​

The Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) – Asia’s largest university startup challenge is back! 🚀​

Join the LKYGBPC upcoming roadshow in Bangkok on 15 Nov, 3pm – 7pm, organised in partnership with Chulalongkorn School of Integrated Innovation, Reactor School and TusPark WHA to learn more about:

⚡ Overview of Thailand startup ecosystem by Saijai Pongsripetch
⚡ How to start and expand a business in Thailand by Benoît Meneau
⚡ Navigating challenges and opportunities for Thai startups by Dr Pun-Arj Chairatana, Samir Cherro, Saijai Pongsripetch, Lu Yi, Dr Pietro Borsano
⚡ How you can win up to S$2M worth of prizes at LKYGBPC 🤩

View full agenda : shorturl.at/anBD1
❗​ Session will be conducted in English ​

Limited seats available. Register for free now!
shorturl.at/kzHS1

หมวดหมู่
News ปี 2565

FoodInnopolis Innovation Contest 2022

FI@Kasetsart ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตทั้ง 5 ทีม ที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ในงาน FoodInnopolis Innovation Contest 2022 ที่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม

ขอขอบคุณภาพบรรยากาศจาก Facebook:Department of Product Development, Faculty of Agro Industry, Kasetsart University

หมวดหมู่
News ปี 2565

โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022

เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart ได้เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022 ที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาอัพเดตเทรนด์อาหารใหม่ๆ ในวงการนวัตกรรมส่วนผสมอาหารแห่งอนาคตจากบริษัททั่วโลกกว่า 500 บริษัท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยทางโครงการฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การบริการ รวมไปถึงห้องสมุดส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Ingredient Library & Packaging Library) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนา เรื่อง “Probiotics and prebiotics for personalized approaches to gut health benefit” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพ
โครงการฯ ขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ รวมถึงข้อมูลการบริการที่ตรงกับความต้องการของทุกท่าน แล้วจะได้พบกันใหม่ในงานครั้งถัดไป