หมวดหมู่
2567 News ปี 2567

Hight-Pressure Homogenizer, Microfluidizer

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร
📌 ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพียงนำ Poster นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (วันนี้ – 31 มีนาคม 2567)📌

Hight-Pressure Homogenizer, Microfluidizer
เครื่องลดขนาดอนุภาค

คุณสมบัติของเครื่องมือ
– เป็นเครื่องมือสำหรับลดขนาดอนุภาคและบด ผสมด้วยสารแรงดันสูง ระดับแรงดันสูงสุด 30,000 psi ซึ่งตัวอย่างจะถูกกระทำด้วยแรง 2 แรงคือ
1. แรงเฉือน (Shear force) และ 2. แรงกระแทก (Impact force)

ประเภทตัวอย่าง
– Cellulose
– เครื่องดื่ม
– Yeast
– Emulsion

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องมือได้ที่
https://shorturl.at/jAT67 หรือ Scan QR Code
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
คุณแก้วกมล เกตุแก้ว 087-598-0986
คุณชนกชนม์ เจริญพร 093-689-6589

หมวดหมู่
News ปี 2567

SPRAY DRYER

PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว !
เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร
📌 ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพียงนำ Poster นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (วันนี้ – 31 มีนาคม 2567)📌

SPRAY DRYER
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

คุณสมบัติของเครื่องมือ

 • ขนาดหัวฉีด 1 mm
 • สามารถปรับอุณหภูมิขาเข้าได้สูงสุด 190 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิขาออก ประมาณ 70-90 องศาเซลเซียส

ประเภทของตัวอย่าง

 • น้ำผลไม้ ชา นม

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องมือได้ที่
https://shorturl.at/jAT67 หรือ Scan QR Code
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
คุณแก้วกมล เกตุแก้ว 087-598-0986
คุณชนกชนม์ เจริญพร 093-689-6589

หมวดหมู่
News ปี 2566

MICROWAVE EXTRACTOR

PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว !

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร

📌 ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพียงนำ Poster นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (วันนี้ – 31 มีนาคม 2567)📌

💊MICROWAVE EXTRACTOR

เครื่องสกัดสารออกฤทธิ์โดยใช้ไมโครเวฟ

คุณสมบัติของเครื่องมือ

– สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสด พืชแห้งหรือพืชแช่แข็ง

– สามารถสกัดพืชสดได้สูงสุด 10 กิโลกรัม / พืชแห้งสูงสุด 4 กิโลกรัม

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องมือได้ที่

https://shorturl.at/jAT67 หรือ Scan QR Code

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

คุณแก้วกมล เกตุแก้ว 087-598-0986

คุณชนกชนม์ เจริญพร 093-689-6589

หมวดหมู่
News ปี 2566

HIGH SPEED ROTARY TABLETING MACHINE

PROMOTION ดี ๆ มาแล้วว !

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) พร้อมให้บริการเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร

📌 ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพียงนำ Poster นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ (วันนี้ – 31 มีนาคม 2567)📌

💊HIGH SPEED ROTARY TABLETING MACHINE

เครื่องตอกเม็ดยา

คุณสมบัติของเครื่องมือ

– ระบบการตอก 2 จังหวะ คือ Pre-Press และ Main-Press

– ขนาดของตัวอย่างสูงสุด 25.4 mm. (1 นิ้ว)

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องมือได้ที่

https://shorturl.at/jAT67 หรือ Scan QR Code

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

คุณแก้วกมล เกตุแก้ว 087-598-0986

คุณชนกชนม์ เจริญพร 093-689-6589

หมวดหมู่
News ปี 2566

FREEZE DRYER

มีสาระดี ๆ มาประชาสัมพันธ์✨

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Fl@Kasetsart) เครื่องมือพร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร !

❄️FREEZE DRYER

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งระดับโรงงานต้นแบบ

คุณสมบัติของเครื่องมือ

– อัตราการระเหยน้ำ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ (กรณี ตัวอย่างเป็นน้ำ อัตราการระเหย 20 ลิตร ต่อ วัน)

– Max. Temperature of Condenser -60 องศาเซลเซียส

– สามารถดึงสุญญากาศลงได้ถึง 2.6 Pa (0.026 mbar)

– น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้สูงสุด 20 กิโลกรัม

📍สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องมือได้ที่

https://shorturl.at/jAT67 หรือ Scan QR Code

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

คุณแก้วกมล เกตุแก้ว 087-598-0986

คุณชนกชนม์ เจริญพร 093-689-6589

หมวดหมู่
News ปี 2566

Tetrad Test : Thurstonian concept, data collection and analysis and applications

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางประสาทสัมผัส Tetrad Test : Thurstonian concept, data collection and analysis and applications และนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรยายโดยวิทยากรศิษย์เก่าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PD) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง The Ultimate PD Alumni Knowledge Sharing Forum

จัดโดย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://forms.gle/PZHRre6cD5ejPLKr9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญรินทร์ หรือ คุณสุพิชญา 02-562-5004

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุน รศ.ดร. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

หมวดหมู่
Knowledge Forum News ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #6/2023

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #6/2023 ในหัวข้อ “แนวทางการใช้เมทาโบโลมิกส์และชีวสารสนเทศเพื่อหากล้าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการประยุกต์ในอาหารหมัก (Novel Food Cultures Using Metabolomics and Bioinformatics Approaches and Their Applications in Fermented Foods)” 🌿

🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

– แนวทางการคัดเลือกกล้าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมจากธรรมชาติ ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า

การประเมินประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ

– การใช้ประโยชน์จากกล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

👩‍💼 วิทยากรโดย

ดร.รัชธิดา เดชอุดม

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/Dn6xkgxtH1DquDXK7

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart#FIKU#FIKUFoodForum#Foodforum

หมวดหมู่
News ปี 2566

PADTHAI Social Enterprise # 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

📌 สิ่งทีjจะได้รับ

✅ การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน

✅ การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม

✅โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

✅ การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจรโดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย

✅ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

🚩สมัครเลย

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจให้มีกลไกของ Social Enterprise

✅ ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterpriseเช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

🗓 กำหนดการโครงการ

∙ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566

∙ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566

∙ ชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

: 16 – 22 ตุลาคม 2566

∙ ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม

: 6 – 7 พฤศจิกายน 2566

∙ อบรมเชิงปฏิบัติการ

: 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

∙ 1 ท่าน 18,000 บาท

∙ 2 ท่าน 25,000 บาท

∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหาร

และค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง

📌 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

และสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์

ด้านล่าง

—> https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

📲 ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

#PADTHAI#PADTHAISE

#FIA#FoodInnopolis

หมวดหมู่
News ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #5/2566

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช…เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส (Plant-Based Food Product Development Focusing on Texture Characteristics)” 🌿
🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

 • ลักษณะเนื้อสัมผัสและความสำคัญ
 • ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของอาหารจากพืช
 • กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อสัมผัส
  👩‍💼 วิทยากรโดย
  ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD)
  📍วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
  ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
  📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  https://forms.gle/jV7rcW5vY1U2ENP86
  👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
  02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
  หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

หมวดหมู่
News ปี 2566

Sial Shenzhen 2023

โครงการ “การผลักดันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยในงาน Sial Shenzhen 2023 ไปสู่ตลาดจีน” ภายใต้การดำเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Innovative house Shift & Go beyond Boundaries และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

ผู้จัดการ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ ได้นำทีมผู้ประกอบการไทยจำนวน 10 บริษัท เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Sial Shenzhen 2023 เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทย และสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในตลาดจีน ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณ

สำหรับการสนับสนุนน้ำหนักสัมภาระจาก AirAsia 🛫