image107

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ PADTHAI สำหรับออกบูธเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและทดสอบตลาดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย FI Accelerator ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ PADTHAI สำหรับออกบูธเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและทดสอบตลาด ใน “งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 

พิเศษ “ไม่มีค่าใช้จ่าย” สำหรับผู้ประกอบการ PADTHAI จำนวน 18 ราย เท่านั้น (รายละ 3 วัน) ❗️

📢 ท่านจะได้รับ

– สิทธิ์ออกบูธทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารกับผู้บริโภค

จำนวน 3 วัน สำหรับผู้ประกอบการ 1 ราย

– สิทธิ์การรับคำปรึกษาและพูดคุยกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– โอกาสเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

หมายเหตุ:ผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงได้ แต่สามารถให้ข้อมูลเพื่อติดต่อจำหน่ายภายหลังงานนิทรรศการ

📝สมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มกราคม 2565 เวลา 17:00 น. ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/1XmX4ZQxt27nFCFx9

สอบถามเพิ่มเติม

091-7135433 (กรองจิตร)

 โปสเตอร์รับสมัครผู้ประกอบการ PADTHAI สำหรับออกบูธเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและทดสอบตลาดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

Share this post