หมวดหมู่
News ปี 2563

ภาพงานสัมมนาออนไลน์ Food Focus Virtual Connect Episode # 2: Impacts of Science, Technology & Innovation on Food & Beverage Industry

ภาพงานสัมมนาออนไลน์ Food Focus Virtual Connect Episode # 2: Impacts of Science, Technology & Innovation on Food & Beverage Industry

เพื่อนำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในบริบทของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

จัดโดย  Food Focus Thailand x Food Innopolis x Food Innopolis @ KU x Vega

✨Special Guest

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร

✨Special Moderator

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

ผู้จัดการโครงการ

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/foodfocusthailand/videos/2377798985851595/?vh=e&d=n

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรมอาหาร

ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2563

ภาพการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5

“General Principles of Food Hygine CXC 1-1969 Rev. 5 2020”

08/02/2564 by ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969 Rev. 5 2020

เพื่อนำเสนอข้อมูล

มาตรฐานหลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร โดยแบ่งมาตรการเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.การควบคุมทั่วไปด้วยการปฏิบัติที่ดีทางสุขลักษณะ (Good Hygienic Practices GHP)

2.การควบคุมที่เฉพาะเจาะจงกับอันตราย ณ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และ

3.การควบคุมทั่วไปด้วย GHP

ตามร่างประกาศ General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCPs) System หรือเรียกย่อว่า GHPs / HACCP Rev. 5 (2020) ของ Codex Alimentarius 

โดยมี ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล และ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร GHPs/ HACCP Rev.5 ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

FI@Kasetsart Food Forum #1/2565

📣📣 เตรียมพบกับกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2022 “เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)”🍾

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

🔍ร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่า เทคโนโลยีและเครื่องจักรใดบ้างที่จำเป็นในการผลิตเครื่องดื่ม และต้องคำนึงปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน?

วิทยากรโดย คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🎥 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/aktJpwQX7qkXZN3C6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565

FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)”

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์ การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร รวมไปถึงการทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

และวิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้สำหรับผู้บริโภค

วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/2263603347126744
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Qm4l2aEP40c

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565

ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์

หมวดหมู่
News ปี 2565

 FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)

📣📣 Save the Date!!

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) 

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2022 

ในหัวข้อ “อาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้และการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค (Food Allergen and Risk Management for Entrepreneurs and Consumers)” 

🔍ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่

– อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ และการแพ้อาหารข้ามสายพันธุ์

– การแสดง “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร” บนฉลากอาหาร

– การทดสอบการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอุตสาหกรรมอาหาร

– วิธีการทดสอบเพื่อระบุสาเหตุของการแพ้สำหรับผู้บริโภค

วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์ อาจารย์ประจำภาคชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

🎥ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.30 น.
ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University 

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/oLZBcDekRREkUKRbA

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

รูปข่าว: 

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #2/2565

หมวดหมู่
News ปี 2565

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565

FI@Kasetsart Food Forum #1/2022 “เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม และการออกแบบสถานที่ผลิตขั้นพื้นฐาน (ฺBeverage Production Technology and Basic Plant Design)”

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเครื่องจักรที่สำคัญในตลาด และพื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตเครื่องดื่มที่ได้มาตราฐาน

วิทยากรโดย คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/465479325263803

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aL3ajpuFqW4

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
กิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #1/2565 

หมวดหมู่
News ปี 2565

ภาพบรรยายกาศการให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันฯ และห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) ณ อาคารอมรภูมิรัตน

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

การให้การต้อนรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

หมวดหมู่
News ปี 2565

 ประกาศผลผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

ประกาศผลผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab)

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

หมายเหตุ : ปฐมนิเทศ วันที่ 8 ก.พ. 65 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องจ่ามงกุฎ (ห้อง 214)

ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ประกาศผลผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1

หมวดหมู่
News ปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ที่บูธ FoodInopolis@Kasetsart บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เลขที่ J80-J82 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร โดย FI Accelerator จัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยจากคณาจารย์และนักวิจัย รวมถึงมีการออกบูธทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจ และทดสอบตลาดของผู้ประกอบการจากโครงการ PADTHAI 

VDO LINK โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร: 

#FIKasetsart #FIKU #KasetFair #KasetFair2022 #เกษตรแฟร์ #เกษตรแฟร์2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

 การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

การแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

หมวดหมู่
News ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ PADTHAI สำหรับออกบูธเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและทดสอบตลาดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ PADTHAI สำหรับออกบูธเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและทดสอบตลาดภายในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บูธ FoodInopolis@Kasetsart บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เลขที่ J80-J82

สอบถามเพิ่มเติม

091-7135433 (กรองจิตร)

โปสเตอร์ประกาศผู้ประกอบการ PADTHAI สำหรับออกบูธเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและทดสอบตลาดในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565