22

วันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี และภายในงานได้เยี่ยมชมผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Share this post