หมวดหมู่
News ปี 2565

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย”

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Sodium : Tech&Taste “เทคโนโลยีลดโซเดียม ให้คงความอร่อย” โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งมีวิทยากรด้านวิชาการโดยอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา หล่อเจริญผล ให้ความรู้เกี่ยวกับ Innovative and emerging technologies of sodium reduction and flavor enhancement และ ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ให้ความรู้เกี่ยวกับ Formulation & Ingredient Selection for Overcome Sodium Reduction Challenge
และวิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดของภาคอุตสาหกรรม ดร.ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการบริหาร InnoFresh Company Limited คุณนุสรา บูรณะวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ R&D New Business Development CPF (Thailand) Public Company Limited และคุณนุติ หุตะสิงห TUCK the Chef – เชฟทักษ์ และ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ให้เกียรติเป็น Moderator
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงแห่งปราชญ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

Calling all student founders, university alumni of less than 5 years and early-stage startups in Bangkok

Calling all student founders, university alumni of less than 5 years and early-stage startups in Bangkok! 📢​

The Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition (LKYGBPC) – Asia’s largest university startup challenge is back! 🚀​

Join the LKYGBPC upcoming roadshow in Bangkok on 15 Nov, 3pm – 7pm, organised in partnership with Chulalongkorn School of Integrated Innovation, Reactor School and TusPark WHA to learn more about:

⚡ Overview of Thailand startup ecosystem by Saijai Pongsripetch
⚡ How to start and expand a business in Thailand by Benoît Meneau
⚡ Navigating challenges and opportunities for Thai startups by Dr Pun-Arj Chairatana, Samir Cherro, Saijai Pongsripetch, Lu Yi, Dr Pietro Borsano
⚡ How you can win up to S$2M worth of prizes at LKYGBPC 🤩

View full agenda : shorturl.at/anBD1
❗​ Session will be conducted in English ​

Limited seats available. Register for free now!
shorturl.at/kzHS1

หมวดหมู่
News ปี 2565

FoodInnopolis Innovation Contest 2022

FI@Kasetsart ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตทั้ง 5 ทีม ที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ในงาน FoodInnopolis Innovation Contest 2022 ที่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม

ขอขอบคุณภาพบรรยากาศจาก Facebook:Department of Product Development, Faculty of Agro Industry, Kasetsart University

หมวดหมู่
News ปี 2565

โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022

เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart ได้เข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia Thailand 2022 ที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาอัพเดตเทรนด์อาหารใหม่ๆ ในวงการนวัตกรรมส่วนผสมอาหารแห่งอนาคตจากบริษัททั่วโลกกว่า 500 บริษัท ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยทางโครงการฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การบริการ รวมไปถึงห้องสมุดส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Ingredient Library & Packaging Library) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนา เรื่อง “Probiotics and prebiotics for personalized approaches to gut health benefit” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพ
โครงการฯ ขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ รวมถึงข้อมูลการบริการที่ตรงกับความต้องการของทุกท่าน แล้วจะได้พบกันใหม่ในงานครั้งถัดไป

หมวดหมู่
News ปี 2565

“Food Ingredients Asia Thailand 2022”

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Food Ingredients Asia Thailand 2022” ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บูธ H81 F1 Theatre2 Hall3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครฯ
โดยทาง FoodInnopolis@Kasetsart มีข้อมูลของห้องสมุดส่วนผสมอาหาร และตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบมาร่วมจัดแสดงในงานฯ

หมวดหมู่
News ปี 2565

วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

งานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความขอบคุณ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อดีตรองอธิการบดี และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เนื่องในงานเกษียณอายุราชการภายใต้ชื่องาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” (งานเกษียณ อก.) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2565

วันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้า เนื่องในวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 54 ปี และภายในงานได้เยี่ยมชมผลงานวิจัย และผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หมวดหมู่
News Workshop ปี 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) และประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA)

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับบริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based Meat Alternatives จาก Semi-finished products ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) และประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA)
โครงการฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ในการอบรมด้านกฎหมายและแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues และทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในหัวข้อ “From Consumer Product Idea to Product Design Specification” เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์ Plant-Based Meat Alternatives และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติผลิตภัณฑ์เมนูอาหารต้นแบบ ให้เป็นเมนูอาหารที่สามารถรับประทานได้!!

ผลของการจัดกิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives อย่างครอบคลุมตั้งแต่การรู้จักส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต ความรู้เชิงธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต semi-finished product จนสามารถนำไปต่อยอดได้เป็น finished product อีกด้วย
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives” Series ที่ 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1-6d0Fu3oNdadbB8zWJApjpIEdJXikgMd?fbclid=IwAR1i86fZTWb_Emt77h0rrUfABnXMdMrgj7XAcORpj4uAJq5QQeXAC9MznNw

หมวดหมู่
News Workshop ปี 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ “How to Make Plant-Based Meat Alternatives”
Series ที่ 1 เรื่อง “การทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Alternatives” เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565
โครงการ FoodInnopolis@Kasetsart นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ ร่วมกับคุณวิมลวรรณ์ พิมาร ผู้จัดการหน่วยธุรกิจอาหารและโภชนาการ บริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร กระบวนการผลิต ตลอดจนความรู้เชิงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-Based Meat Analogues รวมไปถึงเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและสาธิตการผลิต Plant-Based Meat Alternatives ประเภท Textured Vegetable Protein (TVP) ของผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร ณ โรงงานแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ Plant-Based Meat Alternatives ประเภท High-Moisture Meat Analogues (HMMA) สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก (Plant-Based Sausages)” ณ บริษัท ไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด (Plant-Based & Analogues Pilot Plant)
ภาพบรรยากาศกิจกรรม FI@Kasetsart Workshop ในหัวข้อ How to Make Plant – Based Meat Alternatives ใน Series ที่ 1 : https://drive.google.com/…/1-0uPRJ5QxiDUyTs0hUoQE4WcIaA…