หมวดหมู่
News ปี 2566

PADTHAI Social Enterprise # 3

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ที่ต้องการยกระดับกิจการ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

📌 สิ่งทีjจะได้รับ

✅ การอบรมและเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมเกษตรอาหารกว่า 10 ท่าน

✅ การถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม

✅โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนด้านทุน ตลาด และการนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

✅ การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร ด้วยบริการแบบครบวงจรโดย One Stop Service จาก Food Innopolis และหน่วยงานเครือข่าย

✅ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอื่น ๆของ FI Accelerator

🚩สมัครเลย

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่มีวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise

✅ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอาหารที่กำลังปรับรูปแบบธุรกิจให้มีกลไกของ Social Enterprise

✅ ผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของการพัฒนาธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterpriseเช่น ภาคการศึกษา หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานให้ทุน เป็นต้น

🗓 กำหนดการโครงการ

∙ เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566

∙ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมโครงการ : 15 ตุลาคม 2566

∙ ชำระค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

: 16 – 22 ตุลาคม 2566

∙ ศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคม

: 6 – 7 พฤศจิกายน 2566

∙ อบรมเชิงปฏิบัติการ

: 8 – 12 พฤศจิกายน 2566

>>ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

∙ 1 ท่าน 18,000 บาท

∙ 2 ท่าน 25,000 บาท

∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหาร

และค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม

* ไม่รวมค่าเดินทาง

📌 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

และสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์

ด้านล่าง

—> https://forms.gle/Stf7Z4GPKcg58DxR6

หรือ Facebook Page: Padthai by FoodInnopolis

📲 ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

094 746 3822 (ศิญากาญจน์)

#PADTHAI#PADTHAISE

#FIA#FoodInnopolis

หมวดหมู่
News ปี 2566

FI@Kasetsart Food Forum #5/2566

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #5/2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช…เน้นลักษณะเนื้อสัมผัส (Plant-Based Food Product Development Focusing on Texture Characteristics)” 🌿
🎯ประเด็นสำคัญ ได้แก่

 • ลักษณะเนื้อสัมผัสและความสำคัญ
 • ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาเนื้อสัมผัสของอาหารจากพืช
 • กลยุทธ์การปรับปรุงเนื้อสัมผัส
  👩‍💼 วิทยากรโดย
  ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
  นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD)
  📍วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.30 น.
  ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: FoodInnopolis at Kasetsart University
  📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  https://forms.gle/jV7rcW5vY1U2ENP86
  👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
  02-562-5555 ต่อ 646269 หรือ 093-689-6589
  หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum

หมวดหมู่
News ปี 2566

Sial Shenzhen 2023

โครงการ “การผลักดันและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยในงาน Sial Shenzhen 2023 ไปสู่ตลาดจีน” ภายใต้การดำเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Innovative house Shift & Go beyond Boundaries และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

ผู้จัดการ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ ได้นำทีมผู้ประกอบการไทยจำนวน 10 บริษัท เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Sial Shenzhen 2023 เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทย และสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในตลาดจีน ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณ

สำหรับการสนับสนุนน้ำหนักสัมภาระจาก AirAsia 🛫

หมวดหมู่
News ปี 2566

Vienna Startup Package

NIA ร่วมกับ Vienna Business Agency และ Advantage Austria สาธารณรัฐออสเตรีย รับสมัครคัดเลือก Impact & Tech Startup ที่สนใจขยายธุรกิจไปยังยุโรป ผ่าน Vienna Startup Package!

What is Vienna Startup Package?

 • โปรแกรมระยะ 4 สัปดาห์ ที่ช่วยให้ startup จากทั่วทุกมุมโลกที่อยากขยายธุรกิจมายังกลุ่มประเทศ DACH ได้เข้าไป immerse ใน Vienna ecosystem สำรวจโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงกับ stakeholders ที่สำคัญต่าง ๆ

📍สามารถดูรายละเอียดได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์📍

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สค 66 ที่ลิงค์ข้างล่างนี้
https://forms.gle/iwvPQYukHaBxA14o6

More information:
https://viennabusinessagency.at/startup-city-vienna/vienna-startup-package/

Contact:
นายจิตรภณ จิรกุลสมโชค
099 256 1455
jittrapon.j@nia.or.th

หมวดหมู่
News ปี 2566

วันสถาปนา สถาบันผลิตผลค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566 โดยปีนี้ครบรอบ 32 ปี

ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

หมวดหมู่
News ปี 2566

HEALTHY FOOD ASIA 2023

เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Foodinnopolis@Kasetsart) ได้เข้าร่วมงาน Healthy Food Asia 2023 ภายในงานได้จัดแสดงสินค้าและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากประเทศในอาเซียนและเอเซียแปซิฟิก ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

ในครั้งนี้เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงห้องสมุดส่วนผสมอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Ingredient Library & Packaging Library) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “Sustainable Packaging” โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ท้ายนี้ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ฯ ขอขอบคุณผู้จัดงาน และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธ และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ รวมถึงข้อมูลการบริการที่ตรงกับความต้องการของทุกท่าน แล้วจะได้พบกันใหม่ในงานถัดไป

หมวดหมู่
News ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

วันที่ 17 มิถุนายน 2566

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วม

โครงการ ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โดยมี ผศ.ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมบรรยาย

ในหัวข้อ “การให้บริการของเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และท่านวิทยากรอื่นๆ อีกมากมาย หากสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงโปรแกรมสามารถติดตามรายละเอียด Timeline กิจรรม Training + Workshop ตลอดหลักสูตร

สนใจสมัครได้ที่ Link https://register.thaichamber.org/question/497

หมวดหมู่
News ปี 2566

THAIFEX – ANUGA 2023

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Thaifex – Anuga 2023” ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บูธ 5-D01 Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี โดยทาง FoodInnopolis@Kasetsart ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการพร้อมกับคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร หรือสนใจในเรื่องการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฯ

หมวดหมู่
News ปี 2566

ABI : Agropreneur Business Incubator Program

โปรแกรมเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการแปรรูปและสร้างนวัตกรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตลอด Value Chain เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภายในโครงการจะได้พบกับกิจกรรม

👨‍🌾เพิ่มองค์ความรู้

👨‍🌾เพิ่มประสิทธิภาพ

👨‍🌾เข้าใจแบรนด์สินค้าสร้างมูลค่า

👨‍🌾เพิ่มโอกาสในการขาย

👨‍🌾ยกระดับสินค้าให้ถึงมาตรฐานสากล

🏫จากสถาบันชั้นนำ FI@Kasetsart University / MAT / UTCC ที่จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจ

📢โอกาสพิเศษแบบนี้ (ฟรี Online Class 100 ท่านแรก)

📍และอัตราค่าสมัครพิเศษกรณีผ่านการคัดเลือกให้เข้าบ่มเพาะเชิงลึก​ เพียงท่านละ 16,000  บาท​ หากท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายหอการค้าฯเหลือเพียง 12,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15​พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2566  สมัครได้ที่คลิก https://register.thaichamber.org/question/443

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก Tel. 092-444-7452(ณิษชารี)

หมวดหมู่
News ปี 2566

อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย AppSheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอเครื่องจักร” (Overall Equipment Effectiveness : OEE)

จัดโดย..สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตสังกัด สวทช.

🍁 กลุ่มเป้าหมาย:
สถานประกอบการและผู้สนใจในการเตรียมตัวเข้าสู่ อุตสาหกรรม 4.0
โดยมี Key Highlights
คือ..
1. เพื่อเข้าใจหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด
2. เพื่อเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม AppSheet สำหรับประยุกต์ใช้เก็บข้อมูล และการแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ในรูปแบบ Dashboard

📌 ระยะเวลาการอบรม..
กิจกรรมที่ 1 (Overview) : จำนวน 1 วัน (9.00–14.00 น.) อบรมวันอังคารที่ 16 พ.ค 66

กิจกรรมที่ 2 (Advance) : จำนวน 1 วัน (9.00–16.00 น.) อบรมวันอังคารที่ 23 พ.ค 66 และเข้าให้คำปรึกษาที่สถานประกอบการจำนวน 3 ครั้ง ตามนัดหมายภายในวันที่ 21 กันยายน 2566

🍒 โปรโมชั่นพิเศษ!!
รับฟรี โปรแกรม AppSheet คำนวณและวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร

🎈สถานที่การจัดอบรม
โรงแรม ไอบิส โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

🎀 สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนทั้งสองกิจกรรมได้ที่ Website : https://www.career4future.com/oee

📞0 2644 8150
ต่อ 1368 (วลัยรัตน์),
1381 (ชนากานต์)

e-mail : cfa-psc@nstda.or.th