หมวดหมู่
News ปี 2564

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks 2021 #4

FI@Kasetsart Food Talks 2021 #4 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)” 

จัดโดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการอบแห้งที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 

Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/604348094210656

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=3X4JD87Z8f4

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

หมวดหมู่
News ปี 2564

 FI@Kasetsart Food Talks 2021 #4

🚩🚩 พบกับกิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart) จัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร (Drying Technology for Food SMEs)”

วิทยากรโดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการอบแห้งที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการเลือกใช้เทคโนโลยีการอบแห้งสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

🎥 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/Wv2sZgfyZvGAE8eq5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Food Talks #4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2564

ภาพกิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามพรมแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย”

โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้

1. หัวข้อ Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology 

26 October 2021, 09.00 – 12.15 a.m. โดย Mr. Gordon Young และ Mr. Dennis Forte, FoodStream Pty Ltd.

2. หัวข้อ Gut Model for Functional Food Study (การใช้ Gut Model ในการศึกษาอาหารฟังก์ชัน)

  • Session A: 26 October 2021, 01.30-04.30 p.m. 

โดย Suttipun Keawsompong, Ph.D. Associate Professor และ Daniel Commane, Ph.D.

รับชมย้อนหลังได้ที่ : 
Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1006665443515554
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Coaf4iNBGPk

  • Session B: 27 October 2021, 10.00-12.00 a.m.

โดย Sunee Nitisinprasert, D.Sc. Associate Professor และ Min-Tze Liong, Ph.D. Professor

รับชมย้อนหลังได้ที่ :  
Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/162484772767173
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1DzJ10OQvvs

  • Session C: 27 October 2021, 01.00-04.00 p.m.

โดย Massalin Nakaphichit, Ph.D. Assistant Professor และ Miss Sim Eileen

รับชมย้อนหลังได้ที่ :  
Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1085126575359512
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aUeROHKzW5w                     

3. หัวข้อ Cryogenic Nitrogen Technology for Enhancing Extraction and Preservation of Bioactive Ingredients in Food (เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจนิกในการสกัดและการยืดอายุการเก็บรักษาของส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน)

 2 November 2021, 03.00 – 04.30 p.m.  โดย Prof. Stéphane Desobry และ Mr. Guillaume Gillet

รับชมย้อนหลังได้ที่ :  
Facebook: https://www.facebook.com/107610537842129/videos/1246621209171280

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0z13sJ-Wq7c

4. การประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหาร

9 November 2021, 10.00 – 11.30 a.m.  โดย รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโภชนาการมหิดลและศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC)

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021

Mr. Gordon Young เสวนาในหัวข้อ Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology

Suttipun Keawsompong, Ph.D. Associate Professor เสวนาในหัวข้อ Gut Model for Functional Food Study

 Daniel Commane, Ph.D. เสวนาในหัวข้อ Gut Model for Functional Food Study

Sunee Nitisinprasert, D.Sc. Associate Professor เสวนาในหัวข้อ Gut Model for Functional Food Study

Min-Tze Liong, Ph.D. Professor เสวนาในหัวข้อ Gut Model for Functional Food Study

Massalin Nakaphichit, Ph.D. Assistant Professor เสวนาในหัวข้อ Gut Model for Functional Food Study

 Prof. Stéphane Desobry เสวนาในหัวข้อ Cryogenic Nitrogen Technology for Enhancing Extraction and Preservation of Bioactive Ingredients in Food

หมวดหมู่
News ปี 2564

 FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #4

🚩🚩กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหาร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโภชนาการมหิดลและศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (TRAC) มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis @Kasetsart) 

🎥 9 November 2021, 10.00 – 11.30 a.m.  

ผ่านช่องทาง KU Cisco Webex 

📝 Free register: https://forms.gle/pSxuBPy1RKEZCsS18 หรือสแกน QR Code

📍 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

📍 สามารถลงทะเบียนได้ทาง 

🕖*** ปิดรับลงทะเบียน วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ***

อนึ่ง งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FoodInnopolis @Kasetsart : โครงการ “เทคโนโลยีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในแมลงกินได้และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแมลงกินได้เป็นส่วนประกอบ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

………………………………….

📢📢Institute of Food Research and Product Development in cooperation with FoodInnopolis @Kasetsart is going to organize an online seminar in the topic “Safety Assessment of Insect Products for Food Registration” on November 9, 2021 from 10:00 to 11:30 via KU Cisco Webex. This seminar is honored by Assoc.Prof. Dr. Chaniphun Butryee, the expert from the Institute of Nutrition, Mahidol University and the Thailand Risk Assessment Center, to be the guest lecturer.

📍 Everyone can join this event for FREE

📍 Register via https://forms.gle/pSxuBPy1RKEZCsS18 or scan QR Code

🕖*** Registration Close on November 8, 2021 at 3 pm ***

Furthermore, this seminar is received the budget support from the FoodInnopolis @Kasetsart under the project “Technology for Testing Edible Insect Allergens and Food Products Containing Edible Insects”

#FIKU #FIKasetsart #Gutmodel #Crossbordertechnologytransfer 

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 4 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2564

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #3

🚩🚩กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ“Cryogenic Nitrogen Technology for Enhancing Extraction and Preservation of Bioactive Ingredients in Food (เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจนิกในการสกัดและการยืดอายุการเก็บรักษาของส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน)” วิทยากรโดย Prof. Stéphane Desobry และ Mr. Guillaume Gillet ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Pressurized cryogenic N2 technology เกี่ยวกับ Pressurized Cryogenic Nitrogen Technology: A Novel Food Processing for Future Bioactive Ingredients Preservation และ Opportunity of Pressurized Cryogenic Nitrogen Technology for Food SMEs: Pilot-Scale Applications

🎥 2 November 2021, 03.00 – 04.30 p.m.  

📝 Free register: https://forms.gle/niPv3JAiVQwZpESf8 

Facebook Live Streaming: FoodInnopolis at Kasetsart University

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKU #FIKasetsart #Gutmodel #Crossbordertechnologytransfer #aikasetsart #biotkasetsart

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 3 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 3 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2564

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #2

🚩🚩กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การใช้ Gut Model เพื่อการพัฒนาอาหารฟังก์ชัน (Gut Model for Functional Food Development)”  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่จะมาถ่ายทอด Key Technology: Simulated human gut model เกี่ยวกับ

1. แบบจำลองระบบทางเดินอาหารของมนุษย์กับการพัฒนานวัตกรรมอาหารฟังก์ชัน

2. แนวทางการใช้แบบจำลองระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ในการศึกษาการกล่าวอ้างของส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่และอาหารฟังก์ชันเพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

3. โอกาสและแนวทางการต่อยอดการวิเคราะห์หน้าที่ของส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่จาก Human Gut Model สู่การทำวิจัยในมนุษย์

โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart)

🎥 Session A: 26 October 2021, 01.30-04.30 p.m. 

  • Prebiotic: Research and Trend by Suttipun Keawsompong, Ph.D. Associate Professor
  • From Gut Model to Human Trial by Daniel Commane, Ph.D.

  Session B: 27 October 2021, 10.00-12.00 a.m.

  • The Beneficial and Use of Probiotics in Animal Nutrition and Health 

by Sunee Nitisinprasert, D.Sc. Associate Professor

  • Gut & Brain: A View from The Perspective of Gut Microbiota

      by Min-Tze Liong, Ph.D. Professor

Session C: 27 October 2021, 01.00-04.00 p.m.

  • In vitro Gut Model to Study Functional Food Induced Gut Microbiota

      by Massalin Nakaphichit, Ph.D. Assistant Professor

  • BIOSTAT B DCU Feature Related with Shime Mode by Miss Sim Eileen

Facebook Live Streaming: FoodInnopolis at Kasetsart University

📝 Free register: https://forms.gle/f4NuN5HFCNjvckqJ6 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKU #FIKasetsart #Gutmodel #Crossbordertechnologytransfer #aikasetsart #biotkasetsart

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 2 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 2: session A โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 2: Session B และ C โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่
News ปี 2564

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 #1

🚩🚩กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology” โดย Mr. Gordon Young and Mr. Dennis Forte, FoodStream Pty Ltd.

🎥 26 October 2021, 09.00 – 12.15 a.m. 

Live Streaming from Australia: via KU Cisco Webex

09.00 Trend on Plant-Based Protein : High  Moisture Meat Analog By Mr. Dennis Forte

09.45 Principles of Extrusion Technology By Mr. Gordon Young

10.30 Break

10.45 Protein transformations, important raw material attributes for HMEC 

By Mr. Gordon Young

11.30 Principles of HMEC – equipment and process By Mr. Dennis Forte

12.15 Final Discussion 

📝 Free register: https://forms.gle/NPKtsLYgBZ6iunS39 

This Seminar is supported by the Food Innopolis@Kasetsart under the project “Alternative Protein and the Development of Plant-Based Products from Extrusion Technology”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKU #FIKasetsart #Gutmodel #Crossbordertechnologytransfer #aikasetsart #biotkasetsart

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 1

กำหนดการกิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 ครั้งที่ 1

หมวดหมู่
News ปี 2564

FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021

📣📣 ห้ามพลาด!! กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามพรมแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย”

โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) จำนวน 4 หัวข้อ ดังนี้

📌 Production of Plant-Based Protein using Extrusion Technology 

🎥 26 October 2021, 09.00 – 12.15 a.m.

📝 Free register: https://forms.gle/NPKtsLYgBZ6iunS39 

📌 Gut Model for Functional Food Study (การใช้ Gut Model ในการศึกษาอาหารฟังก์ชัน)

🎥 Session A: 26 October 2021, 01.30-04.30 p.m. 

  Session B: 27 October 2021, 10.00-12.00 a.m.

Session C: 27 October 2021, 01.00-04.00 p.m.

📝 Free register: https://forms.gle/f4NuN5HFCNjvckqJ6 

📌 Cryogenic Nitrogen Technology for Enhancing Extraction and Preservation of Bioactive Ingredients in Food (เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบไครโอเจนิกในการสกัดและการยืดอายุการเก็บรักษาของส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน)

 🎥 2 November 2021, 03.00 – 04.30 p.m.  

📝 Free register: https://forms.gle/niPv3JAiVQwZpESf8 

📌 การประเมินความปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากแมลงเพื่อการขึ้นทะเบียนอาหาร

🎥 9 November 2021, 10.00 – 11.30 a.m.  

📝 Free register: https://forms.gle/niPv3JAiVQwZpESf8 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU #FIKUCrossborder2021 #Crossbordertechnologytransfer

โปสเตอร์กิจกรรม FI@Kasetsart Webinar: Cross-Border Technology Transfer 2021 โดยเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

หมวดหมู่
News ปี 2564

Webinar 2021 #2

🚩🚩 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เครื่อง High Resolution LC-MS/MS QTOF ในการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดย คุณนภาพร แสนศิลา, Field Application & Market development Specialist, SEA 

โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(FoodInnopolis@Kasetsart) และ และ บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และการประยุกต์ใช้เทคนิค LC-MS/MS QTOF ทางด้านอาหาร

🎥 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น.

ผ่านช่องทาง <<Live>> facebook fan page: FoodInnopolis at Kasetsart University หรือ
facebook fan page: Science KU Live

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://docs.google.com/forms/d/1vX2EMAroOlpXQ6B9BPwmNuEx-ofbyNBzgPxaVHry0KY/closedform

ประกาศรายชื่อและส่ง link เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สมัครทางอีเมล 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 ตุลาคม 2564!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ 02-562-5555 ต่อ 646154-156 หรือ E-mail: fsciequip_center@ku.ac.th

หรือเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มก.

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589 

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU 

ลิงก์การบรรยาย: Facebook:https://www.facebook.com/liveSciKU/videos/1246583465858996

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เครื่อง High Resolution LC-MS/MS QTOF ในการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ”

คุณนภาพร แสนศิลา

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “การประยุกต์ใช้เครื่อง High Resolution LC-MS/MS QTOF ในการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ” โดย คุณนภาพร แสนศิลา

หมวดหมู่
News ปี 2564

 Food Talks 2021 #11

🚩🚩พบกับกิจกรรม Food Talks 2021 #11 “Functional ingredients from fish processing by-products” ส่วนประกอบฟังก์ชันจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมง ผลงานวิจัยส่วนประกอบฟังก์ชันจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ อาทิ แอนเซอรีน เลือดปลาทูน่า ไคโตซาน และสารให้กลิ่นรส รวมไปถึงทำความรู้จักผู้เชี่ยวชาญและผลงานวิจัยด้านอาหารอื่นๆจากคณะประมงมากขึ้น

📡เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/bAFqzePegCUyp9sX8

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk #FIKasetsart #FIKU 

ลิงก์การบรรยาย: 

Facebook: https://www.facebook.com/foodinnopolis/videos/345027654070739

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Nbv-5DoI1qM

โปสเตอร์กิจกรรม Food Talks 2021 #11 โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร

โปสเตอร์กิจกรรม Food Talks 2021 #11 โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร

กิจกรรม Food Talks 2021 #11 โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร